Rekrytointi

Kokonaisvaltaiseen rekrytointipalveluun sisältyvät:

 • Tarvekartoitus & konsultointiapu henkilön profiloinnissa
 • Ilmoitusluonnos ja ilmoituksen julkaisu oikeissa kanavissa
 • Hakijoiden tiedottaminen ja esikarsinta
 • Hakijoiden haastattelut ja suositussoitot
 • Parhaiden hakijoiden kirjallinen esittely
 • Jatkohaastattelut ja niiden aikatauluttaminen asiakkaan aikataulujen mukaan
 • Hakijoiden tiedottaminen valinnasta
 • Jälkiseuranta työntekijän koeaikana

Suorahaku eli headhunting

Suorahaku eli headhunting on erinomainen tapa löytää esimerkiksi toimihenkilöitä. Palvelu kattaa kaikki rekrytoinnin vaiheet räätälöidysti: esimerkiksi työpaikkailmoitus julkaistaan harkinnan mukaan.

Hakijoiden seulonnassa käytetään tapauskohtaisesti eri kanavia, jolloin haku ei rajaudu vain aktiivisiin, vaan myös passiivisiin työnhakijoihin.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus tarjoaa helpon ja joustavan ratkaisun työntekijän löytämiseen. Prosessi etenee rekrytointipalvelun mukaisesti, mutta sopiva henkilö palkataan Kallinen Consulting Oy:n palkkalistoille, ei asiakkaan.

Vuokratyöntekijän löytäminen onnistuu tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla, minkä ansiosta työntekijän tarve voidaan täyttää nopealla aikataululla.

Henkilöarviointi

Kallinen Consulting Oy tekee henkilöarviointeja rekrytoinnin tai suorahaun loppuvaiheessa kärkihakijoille sekä tarvittaessa myös muissa tilanteissa.

Henkilöarvioinnissa arvioidaan henkilön soveltuvuutta haettuun työpaikkaan ja työtehtävään, mikä auttaa takaamaan onnistuneen rekrytoinnin ja säästämään näin sekä aikaa että rahaa.

Outplacem

Outplacement-palvelut

Outplacement-palvelut on suunnattu yrityksen irtisanotuille työntekijöille. Palveluiden tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä niin yrityksen kuin työntekijän näkökulmasta ja auttaa työntekijää eteenpäin työurallaan. Irtisanottua työntekijää autetaan hakemaan töitä ja menestymään työhaastatteluissa, minkä lisäksi työntekijöille etsitään aktiivisesti uusia työtehtäviä.

Muut HR-palvelut

Kallinen Consulting Oy tarjoaa asiakkailleen myös muita HR-palveluja, kuten työntekijöiden uudelleenkouluttamiseen liittyviä palveluja.

Yritys ottaa vastaan myös erilaisia haasteita henkilöstöalaan liittyen.

Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Kallinen Consulting Oy on rekrytointi- ja henkilöstöpalvelujen asiantuntija.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kallinen Consulting Oy (2646209-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tapio Kallinen
040 3568 772
tapio@kallinenconsulting.fi

Henkilörekisterin nimi

Kallinen Consulting Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kallinen Consulting Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tapio@kallinenconsulting.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.